Management rapportages

Directie, management, opdrachtgevers willen wekelijks, maandelijks, per kwartaal of tertiaal allerlei rapportages ontvangen. Dit is afhankelijk van prestatieafspraken die er gemaakt zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Rapportages van orders die niet op tijd zijn afgehandeld;
  • Overzicht van klant tevredenheidscijfers;
  • Steekproef (controle)cijfers;
  • Rapportage van de omzet;
  • Rapportage van de bestede uren;
  • enzovoort.

De mogelijkheid van de verschillende rapportages is afhankelijk van de rapportagetools die op het primaire softwaresysteem aanwezig zijn.