Raamovereenkomsten

Onderhoudsbedrijven van corporaties werken veelal samen met onderaannemers (specialisten). Om met elkaar wederzijdse verwachtingen/verplichtingen op een juiste wijze vast te leggen kan gebruik gemaakt worden  van raamovereenkomsten (jaarcontracten).
Zaken die hierin b.v. opgenomen kunnen worden zijn:

  • wederzijdse afspraken
  • gedragsregels personeel
  • wanneer meldt ik werkzaamheden gereed
  • hoe koppel ik meer-minderwerk terug
  • wat te doen wanneer zaken niet stroken met opdracht verstrekking
  • prijsafspraken / eenheidsprijzen
  • hoe te factureren en met welke frequentie