Procesmanagement

Hoe lopen processen binnen de organisatie, wie is waar voor verantwoordelijk? Welke middelen worden er nu gebruikt om te komen tot een eindproduct? Om dit inzichtelijk te maken kan het handig zijn processen weer te geven in processchema’s (flowcharts).

Middels Office pakketen of specifieke proces-software heb ik deze processen samengesteld en beschikbaar gemaakt voor de organisatie.